Авторство

Съдържанието на сайта "Мус от краски и мечти" принадлежи изцяло на автора му - Гергана Лазарова. Текстовете и снимките, публикувани тук, подлежат на защита от ЗАКОНA ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.

Нека всеки, който прилага информация от блога с некомерсиална цел, посочи източник с линк към "Мус от краски и мечти". Използването на съдържание от сайта с търговска цел е недопустимо без предварително съгласуване с мен. Това може да стане на посочения адрес: mousseofcoloursanddreams@gmail.com.

Благодаря!

Няма коментари:

Публикуване на коментар